เชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป หรือระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2563

เชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป หรือระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2563

อ่าน 741 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
21 พฤศจิกายน 2562

    ศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ มจพ. เชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป หรือระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme ระหว่างฝ่ายไทยและยุโรป (เบลเยียมและเยอรมนี)ประจำปี 2563 ได้จัดสรรงบประมาณให้กับนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเดินทางไปฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการในประเทศเบลเยียมและเยอรมนี ระยะเวลา  2 - 6 เดือน โดยนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ที่สนใจจะสมัครเข้ารับการคัดเลือกดังกล่าว จะต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาเข้ารับการคัดเลือกในระดับคณะก่อนแล้วจึงส่งไปยังระดับมหาวิทยาลัยต่อไป ทั้งนี้ ขอให้ศึกษารายละเอียดจากไฟล์ที่แนบมานี้ และยื่นส่งเอกสารการรับสมัครต่างๆ ไปยัง คุณวรรณศิริ มิถอย ณ ห้องหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ชั้น 2 อาคาร 78 ภายในวันที่ 3 มกราคม 2563 (ในวันเวลาราชการเท่านั้น)

ดาวน์โหลด