ประกาศ การรับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2567 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาเรียนดี ได้เข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาโท หรือ หลักสูตรปริญญาเอก คลิกดูประกาศที่นี่

4 มิถุนายน 2567