ประกาศกำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2566

กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ประกาศกำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2566 ทั้งนี้ รายละเอียดการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสามารถดูได้ที่ไฟล์ PDF แนบมาดังนี้

1 มีนาคม 2566