ประกาศ เรื่อง แจ้งกำหนดการการเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ค่าย 2 ปีการศึกษา 2565

ประกาศ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง แจ้งกำหนดการการเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ค่าย 2 ปีการศึกษา 2565 โดยจัดการเรียนการสอนที่ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดและกำหนดการโดยดาวน์โหลดไฟล์ PDF ที่แนบมากับประกาศนี้

7 กุมภาพันธ์ 2566