ประกาศคณะ

ประกาศให้นักศึกษาไปแสดงตนขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
30 กันยายน 2562

การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2562

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
6 มิถุนายน 2562