ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการโควตา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2566 TCAS รอบที่ 1.2

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการโควตา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2566 TCAS รอบที่ 1.2 โดยมีประกาศตามโครงการดังต่อไปนี้

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการPortfolio ปีการศึกษา 2566 คลิกที่นี่

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการโควตาเรียนดี ม.6 ปีการศึกษา 2566 คลิกที่นี่

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการโควตาเรียนดี ปวช. ปีการศึกษา 2566 คลิกที่นี่

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการโควตาโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2566 คลิกที่นี่

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการโควตาเรียนดีสำหรับโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2566 คลิกที่นี่

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการโควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทยกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2566 คลิกที่นี่

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการโควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนศรีบุณยานนท์ จ.นนทบุรี กับคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2566 คลิกที่นี่

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการโควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างจังหวัดสตูล/บุรีรัมย์/ยโสธร กับคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2566 คลิกที่นี่

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการโควตาเรียนดีสำหรับนักเรียนในจังหวัดยะลา ปีการศึกษา 2566 คลิกที่นี่


ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกแต่ละโครงการ กรุณาศึกษารายละเอียดที่หมายเหตุท้ายประกาศ

24 มกราคม 2566