ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการโควตาเรียนดี ม.6 /โอลิมปิกวิชาการ/โรงเรียนเตรียมวิศวะฯไทย-เยอรมัน และ ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทย ปีการศึกษา 2565

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตามโครงการโควตา ปีการศึกษา 2565 ดังต่อไปนี้


- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โควตาเรียนดี ม.6 โครงการปกติ ปีการศึกษา 2565 (คลิ๊กที่นี่)

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โควตาเรียนดี ม.6 โครงการสมทบพิเศษ ปีการศึกษา 2565 รอบ 2 (คลิ๊กที่นี่)

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โควตาโอลิมปิกวิชาการ โครงการปกติ ปีการศึกษา 2565 รอบ 2 (คลิ๊กที่นี่)

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โควตาเรียนดีสำหรับโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน โครงการปกติ ปีการศึกษา 2565 รอบ 2 (คลิ๊กที่นี่)

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทยกับคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โครงการปกติ ปีการศึกษา 2565 Tcas 1 รอบ 2 (คลิ๊กที่นี่)

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในโครงการโควตาที่มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธฺ์สอบสัมภาษณ์ โปรดอ่านรายละเอียดแนบท้ายประกาศให้ครบถ้วน เพื่อมิให้พลาดโอกาสและเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการสัมภาษณ์14 มกราคม 2565