ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 157, 158, 160 และ 194 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง โดยขยายระยะเวลาการรับสมัครออกไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ไฟล์ PDF แนบมากับข่าวนี้ 

11 มกราคม 2565