ประกาศรับสมัครทุนโครงการทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. และ สวทช. ประจำปี 2565

กำหนดการเปิดรับสมัครผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดการสมัครขอรับทุนวิจัยที่ไฟล์ PDF แนบท้ายประกาศ ทั้งนี้ ท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี โทร. 0 2555 2000 ต่อ 2407, 2416, 2417 และ 2422 หรือ โทร. 0898364499

28 ธันวาคม 2564