ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาเรียนดี ม.6 /ปวช./ปวส./โอลิมปิกวิชาการ/โรงเรียนเตรียมวิศวะฯไทย-เยอรมัน และ ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทย ปีการศึกษา 2565

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโควตา เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 ตามโครงการต่างๆ ดังนี้

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาเรียนดี ม.6 โครงการปกติ ปีการศึกษา 2565 (คลิ๊กที่นี่)

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาเรียนดี ปวช. โครงการปกติ ปีการศึกษา 2565 (คลิ๊กที่นี่)

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาเรียนดี ปวส. โครงการปกติและโครงการสมทบพิเศษ ปีการศึกษา 2565 (คลิ๊กที่นี่)

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาโอลิมปิกวิชาการ โครงการปกติ ปีการศึกษา 2565 (คลิ๊กที่นี่)

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาเรียนดีสำหรับโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน โครงการปกติ ปีการศึกษา 2565 (คลิ๊กที่นี่)

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทยกับคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โครงการปกติ ปีการศึกษา 2565 (คลิ๊กที่นี่)

* ขอให้ผู้มีรายชื่อผ่านการคัดเลือก อ่านหมายเหตุที่ท้ายประกาศโดยละเอียดเพื่อไม่ให้เสียสิทธิโอกาสในการเข้าศึกษาต่อ 

21 ธันวาคม 2564