มจพ. รับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร ประจำปี พ.ศ. 2564

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) รับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 22 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ ขอให้อ่านรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครได้ที่ไฟล์ PDF ตามที่แนบมากับข่าวประกาศนี้

15 พฤศจิกายน 2564