มจพ. รับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร ประจำปี พ.ศ. 2564

มจพ. รับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร ประจำปี พ.ศ. 2564

อ่าน 141 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
15 พฤศจิกายน 2564

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) รับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 22 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ ขอให้อ่านรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครได้ที่ไฟล์ PDF ตามที่แนบมากับข่าวประกาศนี้