ประกาศ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง แจ้งรายละเอียดการพิมพ์บัตรประจำตัวสอบการสอบคัดเลือกโครงการ โอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ค่าย 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง แจ้งรายละเอียดการพิมพ์บัตรประจำตัวสอบการสอบคัดเลือกโครงการ โอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ค่าย 1 ปีการศึกษา 2564

อ่าน 334 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
8 พฤศจิกายน 2564

    ขอให้ผู้สมัครสอบ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โปรดดูรายละเอียดจากไฟล์ PDF ที่แนบมากับประกาศนี้