คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. รับมอบชุดตรวจโควิด 19 จาก บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน)

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. รับมอบชุดตรวจโควิด 19 จาก บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน)

อ่าน 226 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
4 พฤศจิกายน 2564

        รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล  กมลจิตร์ประภา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ นางสาววรรณศิริ  มิถอย หัวหน้าสำนักงานคณบดี รับมอบผลิตภัณฑ์ชุดตรวจโควิด-19 SARS-coV-2 Antigen Rapid Test จำนวน 2,000 ชุด จาก นายสืบตระกูล บินเทพ นายกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. เป็นผู้แทนบริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) SAINTMED PUBLIC COMPANY LIMITED ส่งมอบผลิตภัณฑ์ เพื่อนำไปใช้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้กับนักศึกษาต่อไป ณ ห้องผู้บริหาร ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564