ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

อ่าน 179 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
3 พฤศจิกายน 2564

    ด้วย ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี รหัส พษ 164  สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ทั้งนี้ผู้สนใจขอให้อ่านรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ไฟล์ PDF แนบมานี้ โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ในวันเวลาราชการ