ประกาศการให้ทุนการศึกษาโครงการ ทุนส่งน้องเรียนจบ ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศการให้ทุนการศึกษาโครงการ ทุนส่งน้องเรียนจบ ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

อ่าน 325 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
1 พฤศจิกายน 2564

    มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประกาศการให้ทุนการศึกษาโครงการ ทุนส่งน้องเรียนจบ ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยผู้ที่ประสงค์จะขอรับทุนสามารถเข้าไปสมัครทุนได้ที่ เว็บไซต์ https://scholarship.ajinomotofoundation.or.th/th พร้อมกับได้แนบไฟล์ PDF รายละเอียดระเบียบการให้ทุนมายังข่าวประกาศนี้ด้วย