คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ร่วมงานเปิดตัวออนไลน์  xCHAIN: Start your Blockchain Era

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ร่วมงานเปิดตัวออนไลน์ xCHAIN: Start your Blockchain Era

อ่าน 114 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
26 ตุลาคม 2564

       คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โดม โล่ห์เพ็ชร์ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครา ประโยชน์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ร่วมงานเปิดตัวออนไลน์  xCHAIN: Start your Blockchain Era ความร่วมมือเพื่อเทคโนโลยีบล็อกเชนประเทศไทย เป็นครั้งแรกที่สถาบันการศึกษา เอนเทอร์ไพรส์ ธุรกิจ และผู้พัฒนาซอฟท์แวร์ ร่วมกันเป็นผู้ตรวจสอบธุรกรรม (Validator Nodes) แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้พัฒนาบล็อกเชน "Blockchain: The Future is Now" ทำความเข้าใจการใช้งาน xCHAIN เทคโนโลยีบล็อกเชนและการพัฒนาแอปพลิเคชันจริงบน xCHAIN จากตัวแทนสถาบันการศึกษา และธุรกิจ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากThailand Blockchain Working Group (TBWG) และกลุ่มพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและบล็อกเชนชั้นนำของประเทศไทยเข้าร่วมออนไลน์ ผ่านไลฟ์เฟซบุ๊ก TBWG Official วันที่ 26 ตุลาคม 2564