ประกาศการให้ทุนพัฒนาวิชาการแก่นักศึกษาโครงการปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทขาดแคลน ภาคเรียนที่ 2/2564 ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศการให้ทุนพัฒนาวิชาการแก่นักศึกษาโครงการปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทขาดแคลน ภาคเรียนที่ 2/2564 ประจำปีงบประมาณ 2565

อ่าน 1,205 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
25 ตุลาคม 2564

    ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การให้ทุนพัฒนาวิชาการแก่นักศึกษาโครงการปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทขาดแคลน ภาคเรียนที่ 2/2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยนักศึกษาอ่านรายละเอียดคุณสมบัติและการยื่นเอกสารที่ไฟล์ PDF แนบมากับข่าวประกาศนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564