ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาโครงการสมทบพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประเภทขาดแคลน ภาคเรียนที่ 2/2564 ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาโครงการสมทบพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประเภทขาดแคลน ภาคเรียนที่ 2/2564 ประจำปีงบประมาณ 2565

อ่าน 465 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
25 ตุลาคม 2564

    ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาโครงการสมทบพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประเภทขาดแคลนภาคเรียนที่ 2/2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยนักศึกษาอ่านรายละเอียดคุณสมบัติและการยื่นเอกสารที่ไฟล์ PDF แนบมากับข่าวประกาศนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564