ประกาศทุนช่วยเหลือสำหรับนักศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศทุนช่วยเหลือสำหรับนักศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อ่าน 529 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
15 ตุลาคม 2564

    นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ที่มีรายชื่อตามประกาศขอให้มารายงานตัว ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้ ขอให้ดูประกาศรายชื่อผู้ขอรับทุนและรายละเอียดการยื่นเอกสารสำคัญ ได้ที่ไฟล์ PDF ที่แนบมานี้