คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. กำหนดเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบโควตา)

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. กำหนดเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบโควตา)

อ่าน 1,390 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
7 ตุลาคม 2564