คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. กำหนดเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบโควตา)

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. กำหนดเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบโควตา)

อ่าน 422 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
7 ตุลาคม 2564

    คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กำหนดเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

        - ประกาศการรับสมัครนักศึกษาใหม่โควตาเรียนดี ม.6 ปีการศึกษา 2565 (คลิ๊กที่นี่)

        - ประกาศการรับสมัครนักศึกษาใหม่โควตาเรียนดี ปวช. ปีการศึกษา 2565 (คลิ๊กที่นี่)

        - ประกาศการรับสมัครนักศึกษาใหม่โควตาเรียนดี ปวส. ปีการศึกษา 2565 (คลิ๊กที่นี่)

        - ประกาศการรับสมัครนักศึกษาใหม่โควตาโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2565 (คลิ๊กที่นี่)

        - ประกาศการรับสมัครนักศึกษาใหม่โควตาเรียนดีสำหรับโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน ปีการศึกษา 2565 (คลิ๊กที่นี่)

    รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ :  https://www.admission.kmutnb.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 1 ธันวาคม 2564