มจพ. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ 3 อัตรา

มจพ. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ 3 อัตรา

อ่าน 2,820 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
10 กันยายน 2564

   ด้วย กบม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 462, 757 และ 781 สังกัดภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ทั้งนี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ไฟล์ PDF ตามที่แนบมา ดังนี้

ดาวน์โหลด