พื้นหลังเสมือนคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Sci Virtual Background)

พื้นหลังเสมือนคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Sci Virtual Background)

อ่าน 792 ครั้ง

อาจารย์ ดร.โดม โล่ห์เพ็ชร์
1 กันยายน 2564

พื้นหลังเสมือนคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Sci Virtual Background)

สำหรับบุคลากรและนักศึกษาเพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนและกิจกรรมออนไลน์ต่าง ๆ


ดาวน์โหลดพื้นหลังแบบที่1


ดาวน์โหลดพื้นหลังแบบที่2