พื้นหลังเสมือนคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Sci Virtual Background)

พื้นหลังเสมือนคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Sci Virtual Background)

สำหรับบุคลากรและนักศึกษาเพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนและกิจกรรมออนไลน์ต่าง ๆ


ดาวน์โหลดพื้นหลังแบบที่1


ดาวน์โหลดพื้นหลังแบบที่2

1 กันยายน 2564