ประกาศ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ค่าย 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ค่าย 1 ปีการศึกษา 2564

อ่าน 523 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
18 สิงหาคม 2564

    ประกาศ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ค่าย 1 ปีการศึกษา 2564 ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกอ่านรายละเอียดจากไฟล์ PDF ที่แนบมากับข่าวประกาศนี้