มจพ. มอบตู้อบฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวี ให้กับ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

มจพ. มอบตู้อบฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวี ให้กับ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

อ่าน 231 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
11 สิงหาคม 2564

        อาจารย์ ดร.สราวุฒิ  สืบแย้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มอบตู้อบฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวี (UV Disinfection Oven)  ให้กับ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดี เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อนำไปใช้อบฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับผลงานนี้ได้รับความร่วมมือจากทีมวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. กับ กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกันคิดค้นและผลิตนวัตกรรมในช่วงที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ทั้งนี้ ทาง มจพ. ได้ส่งมอบตู้อบฆ่าเชื้อฯ จำนวน 10 เครื่อง ณ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพมหานคร วันที่ 11 สิงหาคม 2564