ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 3 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ  ครั้งที่ 17

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 3 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17

อ่าน 510 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
3 สิงหาคม 2564
ขอให้ดูรายชื่อและรายละเอียดจากไฟล์ภาพที่แนบมากับข่าวประกาศนี้