ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 3 ปีการศึกษา 2563 ผู้มีคุณสมบัติเทียบเท่าผู้ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย2  วิชาคอมพิวเตอร์

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 3 ปีการศึกษา 2563 ผู้มีคุณสมบัติเทียบเท่าผู้ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย2 วิชาคอมพิวเตอร์

อ่าน 409 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
3 สิงหาคม 2564

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 3 ปีการศึกษา 2563 ผู้มีคุณสมบัติเทียบเท่าผู้ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 วิชาคอมพิวเตอร์ (รูปแบบออนไลน์) ทั้งนี้ขอให้ดูประกาศได้จากไฟล์ PDF ที่แนบมานี้

ดาวน์โหลด