ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 3 ปีการศึกษา 2563 ผู้มีคุณสมบัติเทียบเท่าผู้ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย2

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 3 ปีการศึกษา 2563 ผู้มีคุณสมบัติเทียบเท่าผู้ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย2

อ่าน 884 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
31 กรกฎาคม 2564

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 3 ปีการศึกษา 2563 ผู้มีคุณสมบัติเทียบเท่าผู้ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย2 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาเคมี และ วิชาฟิสิกส์ (รูปแบบออนไลน์) ทั้งนี้ขอให้ดูประกาศได้จากไฟล์ PDF ที่แนบมานี้