ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 3 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ  ครั้งที่ 17

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 3 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17

อ่าน 386 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
31 กรกฎาคม 2564

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 3 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ  ครั้งที่ 17 ทั้งนี้ ขอให้ดูรายชื่อและรายละเอียดจากไฟล์ PDF ที่แนบมากับข่าวประกาศนี้