ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง ทุนอุดหนุนการศึกษาประเภทขาดแคลนหรือช่วยงานคณะ ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 (เพิ่มเติม)

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง ทุนอุดหนุนการศึกษาประเภทขาดแคลนหรือช่วยงานคณะ ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 (เพิ่มเติม)

อ่าน 906 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
20 กรกฎาคม 2564

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง ทุนอุดหนุนการศึกษาประเภทขาดแคลนหรือช่วยงานคณะ ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 (เพิ่มเติม) โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาที่สมควรได้รับทุนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้นักศึกษาที่สมัครทุนนี้สามารถเข้าดูรายชื่อและรายละเอียดที่แจ้งท้ายประกาศตามไฟล์ PDF ที่แนบมานี้