ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่องผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (พษ 173)

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่องผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (พษ 173)

อ่าน 596 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
19 กรกฎาคม 2564

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่องผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (พษ 173) สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ทั้งนี้ขอให้ผู้สมัครดูรายชื่อที่ไฟล์PDF มากับข่าวประกาศนี้