ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่องผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (พษ 173)

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่องผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (พษ 173) สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ทั้งนี้ขอให้ผู้สมัครดูรายชื่อที่ไฟล์PDF มากับข่าวประกาศนี้

19 กรกฎาคม 2564