ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมการสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ 2-day Webinar NT x KMUTNB Cloud Essential Day

ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมการสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ 2-day Webinar NT x KMUTNB Cloud Essential Day

อ่าน 322 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
13 กรกฎาคม 2564

    คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมกับ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จัดการสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ 2-day Webinar NT x KMUTNB Cloud Essential Day ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ใน 4 หัวข้อ ดังนี้

        1. Virtualization Technology and Data Center

        2. ความมั่นคงและปลอดภัยของระบบคลาวด์ NT Cloud

        3. Web service, DNS Service, Troubleshooting Network and Service in Cloud

        4. Virtual Machine

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://www.surveymonkey.com/r/QYG8FLW คลิ๊กที่นี่   พร้อมลุ้นรับลำโพงบลูทูธ ฟรี! 10 รางวัล ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมกับผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้น