มจพ. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

มจพ. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

อ่าน 980 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
9 กรกฎาคม 2564

    ด้วย ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครขอให้อ่านรายละเอียดได้จากไฟล์ PDF ที่แนบมากับประกาศนี้

ดาวน์โหลด