ประกาศ ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนหรือช่วยเหลืองานคณะ ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

ประกาศ ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนหรือช่วยเหลืองานคณะ ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

อ่าน 766 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
8 กรกฎาคม 2564

    คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาที่สมควรได้รับทุน ดังรายชื่อที่แนบไฟล์ PDF มากับข่าวประกาศนี้