ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทลดหย่อนค่าเล่าเรียน ประภาคเรียนที่ 1/2564

ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทลดหย่อนค่าเล่าเรียน ประภาคเรียนที่ 1/2564

อ่าน 1,243 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
21 พฤษภาคม 2564

  ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทลดหย่อนค่าเล่าเรียน ประภาคเรียนที่ 1/2564 ทั้งนี้ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวรายงานตัว พร้อมส่งเอกสาร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ซึ่งมีรายละเอียดตามไฟล์ PDF ที่แนบมากับข่าวประกาศนี้