ประกาศการให้ทุนการศึกษาประเภทขาดแคลนหรือช่วยเหลืองานกิจกรรม ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

ประกาศการให้ทุนการศึกษาประเภทขาดแคลนหรือช่วยเหลืองานกิจกรรม ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

อ่าน 1,235 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
21 พฤษภาคม 2564

  ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาประเภทขาดแคลนหรือช่วยเหลืองานกิจกรรม ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 นักศึกษาที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดคุณสมบัติและการรับสมัครได้ที่ไฟล์ PDF ที่แนบมานี้ พร้อมส่งเอกสารผ่านทาง อีเมล์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2564