ประกาศการให้ทุนพัฒนาวิชาการแก่นักศึกษาโครงการปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทขาดแคลน ปีงบประมาณ 2564

ประกาศการให้ทุนพัฒนาวิชาการแก่นักศึกษาโครงการปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทขาดแคลน ปีงบประมาณ 2564

อ่าน 875 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
21 พฤษภาคม 2564

  ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การให้ทุนพัฒนาวิชาการแก่นักศึกษาโครงการปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทขาดแคลน ภาคเรียนที่ 1/2564 ปีงบประมาณ 2564  ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อได้รับทุนการศึกษา อ่านรายละเอียดจากไฟล์ PDF ที่แนบมา โดยมีขั้นตอนปฏิบัติที่ท้ายประกาศ