ขยายเวลาเปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ อัตราเลขที่ 1609 และ อัตราเลขที่ 530 สังกัดภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

   เนื่องจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ปิดทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราวในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอแจ้งขยายเวลาเปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ อัตราเลขที่ 1609 และ อัตราเลขที่ 530 สังกัดภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์    ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครส่งเอกสารการรับสมัครตามรายละเอียดจากไฟล์ภาพ JPG ที่แนบมายังข่าวประกาศนี้ พร้อมกับส่งทาง E-mail : wansiri.m@sci.kmutnb.ac.th โดยขยายเวลาการรับสมัครจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 

19 พฤษภาคม 2564

ห้องภาพ