กำหนดการเข้าระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ในโครงการโควตาเรียนดี ม.6/ปวช./ปวส./โอลิมปิกวิชาการ/ทุนโควตาเรียนดี/และผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม

กำหนดการเข้าระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ในโครงการโควตาเรียนดี ม.6/ปวช./ปวส./โอลิมปิกวิชาการ/ทุนโควตาเรียนดี/และผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม

อ่าน 886 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
3 มีนาคม 2560