คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จัดงานเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษา 2563

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จัดงานเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษา 2563

อ่าน 140 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
1 เมษายน 2564

    วันที่ 1 เมษายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดงานโครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร ผู้อำนวยการสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการเขียนรายงาน และการเสวนาสหกิจศึกษาระหว่างรุ่นพี่-รุ่นน้อง ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรา ศรีสรวล รองคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษาและบริการวิชาการ ร่วมกับ อาจารย์ธีราทร ซนีเย็ง จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สัมภาษณ์นักศึกษาที่เคยมีประสบการณ์จากการเข้าร่วมโครงการฯ ได้มาถ่ายทอดเรื่องราวการทำงานให้กับนักศึกษารุ่นใหม่ที่กำลังจะออกสหกิจศึกษา ผ่านช่องทางการชมถ่ายทอดสดเฟซบุ๊ก Cooperative Education_scikmutnb สำหรับการจัดงานนี้มีวัตถุประสงค์ในการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษา สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในสถานประกอบการได้ต่อไป