คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. กำหนดจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษาสาหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 2563

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. กำหนดจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษาสาหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 2563

อ่าน 667 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
26 มีนาคม 2564

    คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กำหนดจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้เตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษา โดยมีการจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการเขียนรายงานโดยวิทยากรตัวแทนจากสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน และการบรรยายพิเศษเรื่อง ประสบการณ์สหกิจศึกษา จากศิษย์เก่าและการเสวนาสหกิจศึกษาระหว่างรุ่นพี่-รุ่นน้อง ผ่านช่องทางไลฟ์สดFace book : Cooperative Education_scikmutnb ในวันที่ 1 เมษายน 2564 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.30 น. สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถดูกำหนดการเข้าร่วมโครงการฯ และสำรวจรายชื่อตนเองได้ที่ไฟล์แนบจากข่าวประชาสัมพันธ์นี้