ประกาศรายชื่อนักเรียนตอบรับเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2563 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ