คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม "เทคโนฯ นิทรรศไลฟ์" OPEN HOUSE 2021

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม "เทคโนฯ นิทรรศไลฟ์" OPEN HOUSE 2021

อ่าน 198 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
8 กุมภาพันธ์ 2564

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กำหนดจัดงาน "เทคโนฯ นิทรรศไลฟ์" OPEN HOUSE 2021 เส้นทางสู่อนาคตที่เราเลือกได้ ระหว่างวันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2564 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ที่กำลังค้นหาเส้นทางความฝันสู่การเป็นนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย ศึกษาหลักสูตรการเรียนการสอนและแนวทางประกอบอาชีพในอนาคต ผ่านช่องทางกิจกรรม https://openhouse.kmutnb.ac.th/