ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนหรือช่วยเหลืองานคณะ/ภาควิชา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนหรือช่วยเหลืองานคณะ/ภาควิชา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

อ่าน 2,117 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
18 มกราคม 2564

    ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนหรือช่วยเหลืองานคณะ/ภาควิชา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจขอให้อ่านรายละเอียดการรับสมัครให้ครบถ้วนจากไฟล์ PDF ที่แนบมากับข่าวประกาศ พร้อมดาวน์โหลดใบสมัคร คลิ๊กที่นี่ และยื่นส่งเอกสารภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564