คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าอาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ในระหว่างวันที่ 4 ม.ค. 2564 จนถึง 17 ม.ค. 2564 เพื่อลดการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าอาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ในระหว่างวันที่ 4 ม.ค. 2564 จนถึง 17 ม.ค. 2564 เพื่อลดการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19

อ่าน 19 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
4 มกราคม 2564