ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในรูปแบบออนไลน์ Singapore From Your Home

ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในรูปแบบออนไลน์ Singapore From Your Home

อ่าน 75 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
16 พฤศจิกายน 2563

   วิทยาลัย Singapore Polytechnic (SP) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ  Singapore From Your Home ซึ่งเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาในรูปแบบออนไลน์ มีจุดประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม สร้างสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาจากนานาชาติอาเซียนและส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสมัครสามารถศึกษาเงื่อนไขและดาวน์โหลดเอกสาร (ในไฟล์ที่แนบมากับข่าวประชาสัมพันธ์) หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ โทร. 02-555-2000 ต่อ 1026