ประกาศให้ทหารกองเกินที่มีอายุย่างเข้ายี่สิบเอ็ดปี ไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร ณ ที่สำนักงานเขตบางซื่อ

ประกาศให้ทหารกองเกินที่มีอายุย่างเข้ายี่สิบเอ็ดปี ไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร ณ ที่สำนักงานเขตบางซื่อ

อ่าน 95 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
29 ตุลาคม 2563
   ด้วย เขตบางซื่อ ได้จัดทำประกาศ (แบบ สด.๓๙) เพื่อประกาศให้ทหารกองเกินที่มีอายุย่างเข้ายี่สิบเอ็ดปี ใน พ.ศ.๒๕๖๓ คือ คนเกิดปีมะโรง ไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร ณ ที่สำนักงานเขตบางซื่อ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ขอให้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในไฟล์ PDF ที่แนบมากับข่าวประชาสัมพันธ์นี้