มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประกาศการให้ทุนการศึกษาโครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประกาศการให้ทุนการศึกษาโครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

อ่าน 489 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
28 ตุลาคม 2563

   มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประกาศการให้ทุนการศึกษาโครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมุ่งเน้นการมอบทุนการศึกษาแก่ นิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจทุนดังกล่าวขอให้ศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์การให้ทุนและคุณสมบัติของผู้สมัครได้ที่ไฟล์ PDF ที่แนบมานี้